Utvalda

Välkommen till Rimbo Skytteförening

Rimbo Skytteförening är en ideell förening som bedriver övnings- och tävlingsinriktat målskytte med luftgevär, korthållsgevär och gevär 6,5mm. En stor del av vår verksamhet består av barn- och ungdomsverksamhet. Från 6 års ålder är man välkommen att börja skjuta hos oss!

Har du önskemål om att utnyttja Kilens skyttecenter för enskild träning?

Från och med 1 januari 2008 krävs Gevärsskyttekortet utfärdat av FSR
eller en genomgång av säkerhet, ordningsrutiner, etc anordnad av Banchefen för att få boka banan och utnyttja banan för enskild träning.

Rimbo SKF anordnar en obligatorisk introduktion av skytte för jägare vid Kilens skyttecenter.

Medlemsinfo

Hjärtligt välkommen till Rimbo Skytteförening. Rimbo Skytteförening är en ideell förening som sköts och drivs genom medlemmarnas egna arbetsinsatser, medlemsavgifter. Besök regelbundet vår hemsida på Internet för att få den senaste informationen:

www.rimboskytteforening.se


Du som är medlem

Tack vare medlemmars arbetsinsatser kan medlemsavgifterna hållas låga även i år. Medlem i Rimbo Skf får delta i föreningens anordnade tränings och tävlingsverksamhet samt under reglerade former utnyttja banorna för enskild träning. I medlemsavgiften ingår även en personlig försäkring. För mer information om bokning av skjutbana, skjuttider, etc, vänligen kontakta Teddy Johansson (tel 0176-101 01) eller håll utkik i Norrtelje Tidning.

Gemensam träning leds alltid av någon av våra erfarna skyttar. Alla medlemmar; nybörjare, erfarna, unga och veteraner är välkomna till våra gemensamma träningar. För deltagande i träningar och tävlingar utgår en mindre avgift som beslutats av årsmöte. Föreningen bedriver tränings och tävlingsverksamhet i:

  • Fältskytte för gevär 6,5 på framför allt lördagar i Kilen under hösten, och under vintertid på Oxhagen alternativt Kilen.
  • Banskytte för gevär 6,5, bedrivs på Kilenbanan på framför allt lördagar, under perioden april till och med september.
  • Luftgevärsskytte utövas under skolterminerna på f d Mejeriet invid busstationen. Träningen sker på tisdagar mellan kl 18 och 21.
  • Korthållsskytte för gevär 5,6 mm, utövas på Kilenbanan under perioden april till och med september på lördagar kl 10.
  • K-pistskytte utövas på Kilenbanan under perioden april till och med september på vissa lördagar kl 10.


Skjutbanor

Rimbo Skytteförening disponerar och ansvarar för tre skjutbanor: F d ”Mejeriet” i Rimbo, ”Kilens skyttecenter” i Kilen, Finsta; samt ”Oxhagen” i Rånäs [för närvarande råder skjutförbud på Oxh].

I f d Mejeriet i Rimbo bedrivs sedan januari 2006 luftgevärsskytte på 10 m i vår egen luftgevärshall. Hallen är utrustad med fem elektroniska banor. Kilens skyttecenter består av två separata banor: Långbanan och korthållsbanan. Långbanan ger möjlighet att skjuta på avstånden 100, 200 och 300 meter med ”gevär 6,5” (Mauser). Korthållsbanan om 50 m medger skytte med korthållsgevär 5,6 mm (Cal .22lr). Båda banorna kommer under sommaren att utrustas med elektroniska tavlor. Styrelsen arbetar tillsammans med miljömyndigheter för att Kilens skyttecenter skall få en miljöprofil.

Vi önskar Dig ett lyckat och framgångsrikt skytteår.

Styrelsen


LUFTGEVÄRSSKYTTE OCH KORTHÅLLSSKYTTE

Välkommen till Rimbo skytteförenings luftgevärsverksamhet i f d Mejeriet (invid busstationen i Rimbo city). Under skolterminerna skjuter vi luftgevär på bl a tisdagar mellan kl 18 och 21 och vissa torsdagar. Luftgevär skjuts på 10 m med luft- eller ”kolsyregevär”. Vid ungefär 6 års ålder har de flesta barn en motorik och mognad som är tillräcklig för luftgevärsskytte.

Välkommen även till vår korthållsverksamhet i Kilens skyttecenter, Finsta. Från och med maj skjuter vi korthåll på lördagar mellan kl 10 och 13. Korthållsskytte skjuts på 50 m med ”korthållsgevär” kal .22 (5,6 mm). För att skjuta med skarpa skott krävs viss mognad. Vi har sett att en lämplig minimiålder normalt är omkring sju år.

MEDLEMSAVGIFT OCH TRÄNINGSAVGIFT FÖR 2019


För deltagande i Rimbo skytteförenings och Rimbo Ungdomsskytteförenings aktiviteter utgår kostnad
för dels medlemsavgift och dels träningsavgift.

Verksamheten är:
• Luftgevärsskytte i f d Mejeriet.
• Korthållsskytte i Kilens skyttecenter, Finsta.
• Mauserskytte i Kilens skyttecenter, Finsta.

HÖGKOSTNADSSKYDD!

För familj med medlemmar skrivna på samma adress blir sammanlagd maximal årsavgift 800 kr per år för alla medlemsavgifter och alla träningsavgifter.

I medlemsavgiften ingår bl.a. försäkring.

I träningsavgiften ingår lån av vapen, viss mängd ammunition samt vissa
anmälningsavgifter till tävlingar. Föreningen ställer dessutom upp med ideellt arbetande ledare med lång erfarenhet inom skyttet.


Om oss

Hjärtligt välkommen till Rimbo Skytteförening.

Rimbo Skytteförening är en ideell förening som sköts och drivs genom medlemmarnas egna arbetsinsatser, medlemsavgifter, samt ett visst ekonomiskt stöd från kommun och stat.

Besök regelbundet vår hemsida på Internet för att få den senaste informationen: www.rimboskytteforening.se

Du som är medlem

Tack vare medlemmars arbetsinsatser kan medlemsavgifterna hållas låga även i år. Medlem i Rimbo Skf får delta i föreningens anordnade tränings och tävlingsverksamhet samt under reglerade former utnyttja banorna för enskild träning.

I medlemsavgiften ingår även en personlig försäkring. För mer information om bokning av skjutbana, skjuttider, etc, vänligen kontakta Teddy Johansson (tel 0176- 101 01) eller håll utkik i Norrtelje Tidning.

Gemensam träning leds alltid av någon av våra erfarna skyttar. Alla medlemmar; nybörjare, erfarna, unga och veteraner är välkomna till våra gemensamma träningar. För deltagande i
träningar och tävlingar utgår en mindre avgift som beslutats av årsmöte.

I gengäld betalar föreningen anmälningsavgifter till utvalda tävlingar för ungdomar. Föreningen bedriver tränings och tävlingsverksamhet i:

Fältskytte för gevär 6,5 på framför allt lördagar i Kilen under hösten, och under vintertid på Oxhagen alternativt Kilen.

Banskytte för gevär 6,5, bedrivs på Kilenbanan på framför allt lördagar, under perioden april till och med september.

Luftgevärsskytte utövas under skolterminerna på f d Mejeriet invid busstationen. Träningen sker på tisdagar mellan kl 18 och 21.

Korthållsskytte för gevär 5,6 mm, utövas på Kilenbanan under perioden april till och med september på tisdagar kl 18 och under vårterminen även lördagar kl 10.

Skjutbanor

Rimbo Skytteförening disponerar och ansvarar för tre skjutbanor: F d ”Mejeriet” i Rimbo, ”Kilens skyttecenter” i Kilen, Finsta; samt ”Oxhagen” i Rånäs [för närvarande råder skjutförbud på Oxh].

I f d Mejeriet i Rimbo bedrivs sedan januari 2006 luftgevärsskytte på 10 m i vår egen luftgevärshall. Hallen är utrustad med fem elektroniska banor. Kilens skyttecenter består av två separata banor: Långbanan och korthållsbanan. Långbanan ger möjlighet att skjuta på avstånden 100, 200 och 300 meter med ”gevär 6,5” (Mauser). Korthållsbanan om 50 m medger skytte med korthållsgevär

5,6 mm (Cal .22lr). Båda banorna kommer under sommaren att utrustas med elektroniska tavlor. Styrelsen arbetar tillsammans med miljömyndigheter för att Kilens skyttecenter skall få en miljöprofil.

Styrelsen