Kontakt

RIMBO SKYTTEFÖRENING

Adress
c/o Teddy Johansson Björnövägen 37
761 41 NORRTÄLJE

Telefon
070-222 71 00

E-post
skytte@rimboskytteforening.se

OrganisationsNo
814401-1304

Bankgiro
5702-4275

Har du frågor om luftgevärsskytte och korthållsskytte? kontakta:

Mats Söderman
mejl:

marve5@hotmail.com
SMS och mobiltelefon:

072-337 27 34

Staffan Tjörnhammar
mejl:
staffan.tjornhammar@moderaterna.se
SMS och mobiltelefon:

070-761 61 51


Har du frågor om gevärsskytte (10-ringat på bana) och fältskytte? kontakta:

Teddy Johansson
mejl:

teddy.johansson@rimboskytteforening.se
SMS och mobiltelefon:

070-222 71 00

Har du frågor om Kpistskytte (10-ringat på bana) och fältskytte? kontakta:

Jimmy Grahn
mejl:
grahnjimmy05@gmail.com
SMS och mobiltelefon:
070-266 98 74


Styrelsen

Ordförande
Tom Johansson
mejl:

tom.s.johansson@icloud.com
SMS och mobiltelefon:

070-669 75 93

Sekreterare
Eva Krigare
mejl:

evakrigare@gmail.com
SMS och mobiltelefon:
070-653 53 16

Kassör
Teddy Johansson
mejl:

teddy.johansson@rimboskytteforening.se
SMS och mobiltelefon:

070-222 71 00

Ledamot
Mats Söderman
mejl:

marve5@hotmail.com
SMS och mobiltelefon:
072-337 27 34

Ledamot
Linnea Johansson
mejl:

linnea112@hotmail.com
SMS och mobiltelefon:


Suppleant
Fabian Lidberg
mejl:

fabian.lidberg@gmail.com
SMS och mobiltelefon:

070-561 43 58

Suppleant
Carl Rundgren
mejl:

carl.rundgren@rimboskytteforening.se
SMS och mobiltelefon:

070-690 37 60