Medlemsinfo

För deltagande i Rimbo skytteförenings och Rimbo Ungdomsskytteförenings aktiviteter utgår kostnad för dels medlemsavgift och dels träningsavgift. Verksamheten är

  • Luftgevärsskytte i f d Mejeriet.
  • Korthållsskytte i Kilens skyttecenter, Finsta.
  • Mauserskytte i Kilens skyttecenter, Finsta.
  • K-pistskytte i Kilens skyttecenter, Finsta. HÖGKOSTNADSSKYDD! För familj med medlemmar skrivna på samma adress blir sammanlagd maximal årsavgift 950 kr per år för alla medlemsavgifter och alla träningsavgifter. I medlemsavgiften ingår bl a försäkring. I träningsavgiften för ungdomar ingår lån av vapen, viss mängd ammunition samt vissa anmälningsavgifter till tävlingar. Föreningen ställer dessutom upp med ideellt arbetande ledare med lång erfarenhet inom skyttet. Inom kort önskar vi att även Du/Ni vill vara med och utveckla vår verksamhet.