Bokning av bana

Skjutbanor

Rimbo Skytteförening disponerar och ansvarar för två skjutbanor: F d ”Mejeriet” i Rimbo och ”Kilens skyttecenter” i Kilen, Finsta.

I f d Mejeriet i Rimbo bedrivs sedan januari 2006 luftgevärsskytte på 10 m i vår egen luftgevärshall. Hallen är utrustad med fem elektroniska banor. 

Kilens skyttecenter består av två separata banor: Långbanan och korthållsbanan. Långbanan ger möjlighet att skjuta på avstånden 100, 200 och 300 meter med ”gevär 6,5” (Mauser). Korthållsbanan om 50 m medger skytte med korthållsgevär 5,6 mm (Cal .22lr). Båda banorna kommer att utrustas med elektroniska tavlor.

Bokning av bana på Kilens Skyttecenter sker genom kontakt med Banchefen för Kilens skyttecenter:

Carl Rundgren

Mejl: carl.rundgren@rimboskytteforening.se

SMS (och mobil): 070-690 37 60

Banchef Carl Rundgren